Vinderen Historielags blad / Vestre Akers Historielags blad:

1992
1 2 3 4 1993 1 2 3 4 1994 1 2 3 4 1995 1 2 3 4 1996 1 2 3 4

1997
1 2 3 4 1998 1 2 3 4 1999 1 2 3 4 2000 1 2 3 4 2001 1 2 3 4

2002 1
2 3 4 2003 1 2 3 4 2004 1 2 3 4 2005 1 2 3 4 2006 1 2 3 4

2007
1 2 3 4 2008 1 2 3 4 2009 1 2 3 4 2010 1 2 3 4 2011 1 2 3 4

2012
1 2 3 4 2013 1 2 3 4 2014 1 2 3 4 2015 1 2 3 4 2016 1 2 3 4

2017
1 2 3 4 2018 1 2 3 4 2019 1 2 3 4

2020
1 2 3 4 2021 1 2 3 4

Omslag:


2005
1 2 3 4 2006 1 2 3 4 2007 1 2 3 4 2008 1 2 3 4 2009 1 2 3 4
2010
1 2 3 4 2011 1 2 3 4 2012 1 2 3 4 2013 1 2 3 4 2014 1 2 3 4
2015
1 2 3 4 2016 1 2 3 4 2017 1 2 3 4 2018 1 2 3 4 2019 1 2 3 4
2020
1 2 3 4 2021 1 2 3 4


Trykk på denne lenken for register

I anledning 30-årsjubiléet for historielaget er det laget en
artikkelsamling med 45 av artiklene som har stått i
medlemsbladet opp gjennom årene. Eksisterende medlemmer
har fått boken utdelt. Nye medlemmer som melder seg inn nå,
kan få kjøpt boken for kr. 200 hvis den kjøpes direkte av et
styremedlem (se 
oversikten over styretmedlemmer.
Boken kan også bestilles tilsendt fra styreleder, da kommer
det på kr 70 i porto pr eksemplar. Da kan man få kjøpt boken
for kr 400 for én kopi, 300 pr stykk for to eller flere eksemplarer.